STRONA GŁÓWNA PRACOWNICY HISTORIA NASZE PRZEDSZKOLE PROGRAMY i INNOWACJE SUKCESY GAZETKA KONTAKT  niezalogowany
zaloguj

 

 


 .:NASZE PRZEDSZKOLE
 

Nasze przedszkole to jedna rodzina.

Nauczyciele i Rodzice bardzo się starają abyśmy mogli w przedszkolu ciekawie i mądrze spędzić czas.

Popatrzcie co nam oferują (proponują) zdjęcia – rytmika dyplomowany mgr Tomasz Kwiatkowski

zdjęcie – j. angielski mgr Karolina Rydzik

zdjęcie – zajęcia logopedyczne logopeda mgr Iwona Szymańska

zdjęcie – zabawy w ogrodzie – to my!

Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom w wieku 3- 6 lat dlatego spotykamy się tu z młodszymi i starszymi kolegami z osiedla.

Nauczyciele wspomagają nas w zabawie i nauce realizując programy zatwierdzone przez MEN .

Dzieci od 3 – 4 lat – program „Moje Przedszkole”

Dzieci 5 lat – „Program ABC”

Dzieci 6 lat – „Sześciolatek” i „Wesoła Szkoła Sześciolatka”

Bawimy się tu w atmosferę wzajemnego zaufania i życzliwości. Jesteśmy tolerancyjni i humanitarni, akceptujemy siebie w każdej sytuacji edukacyjnej i życiowej. Tu przygotowujemy się do przekroczenia progu szkoły. Podoba nam się w przedszkolu, możemy tu czuć się bezpiecznie i swobodnie. Na „zajęciach” pani pozwala nam wykazać swoją wiedzę, umiejętnościami i doświadczeniem. Wiemy skąd się bierze deszcz, jak powstaje tęcza, dlaczego trzeba dbać o zęby i czystość osobistą, dzielić się zabawkami. Zanim poznamy i zrozumiemy siebie i innych musimy nauczyć się samodzielności i umiejętności współdziałania z kolegami.

Pani uczy nas podejmowania decyzji, stwarza nam okazje do wykonywania zadań, doświadczeń i obserwacji przyrody.

Potrafimy słuchać innych i mówić tak, aby inni nas słuchali.

UCZESTNICZYMY: - w konkursach ekologicznych

- uczestniczymy w różnorodnych formach i przedsięwzięciach

- w olimpiadzie sportowej – „W Przedszkolnej Rodzinie Sport Nie Zaginie”

- w Międzyprzedszkolnym Przegladzie Teatralnym

- w Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Komunikacyjnej „Przedszkolak w Ruchu Drogowym”

- w Międzyprzedszkolnym Turnieju wiedzy „W świecie liter i cyfr”

- w Programie „Cała Polska czyta dzieciom”

- w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Tanecznym „Pląsy przedszkolaków”

ORGANIZUJEMY

• organizujemy Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorski „Wiersz z Humorem”

• organizujemy Festyny Rodzinne „Mamo, Tato pobaw się ze mną”

• kiermasze świąteczne

• uroczystości rodzinne w przedszkolu - MIKOŁAJ

- WIGILIA, JASEŁKA

- BAL PRZEBIERAŃCÓW

- DZIEŃ BABCI I DZIADKA

- DZIEŃ MAMY

- DZIEŃ DZIECKA

• zajęcia pokazowe dla Rodzica

• organizowanie wycieczki turystyczno – krajoznawcze

• drzwi otwarte dla nowych klientów (czerwiec każdego roku szkolnego)

• spotkania z ciekawymi ludźmi

- policjant

- stomatolog

- pediatra

- strażak

- przedstawiciel SANEPID

- wydajemy gazetkę informacyjną dla Rodziców o przedszkolu

• W naszym przedszkolu dzieci mają prawo do:

- równych szans edukacyjnych

- budowania pozytywnego obrazu „Ja”

- tolerancji, wrażliwości, sprawiedliwości

- prezentacji własnych osiągnięć

- znajomości swoich praw i obowiązków

• Realizujemy autorskie programy i innowacje pedagogiczne które dostarczają dzieciom nowej ciekawej wiedzy.

- „Program Wychowawczy Przedszkola”

- „Program działań prozdrowotnych”

- „Program działań proekologicznych”

- Innowacja pedagogiczna „Ząbki jak perełki” – profilaktyka próchnicy

- Innowacja pedagogiczna „Alfabet mojego miasta Grudziądza” – dla dzieci 6 letnich

- Program autorski – „Rozwijanie świadomości pedagogicznych Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym”

• Przedszkole zapewnia fachową opiekę i wysoki poziom kształcenia i wychowania z zastosowaniem różnorodnych metod dostosowanych do możliwości dziecka

- metody aktywizujące

- metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – matematyka

- metoda „Dobrego startu”

- kinezjologia edukacyjna

- techniki C. Freneta

- metoda ruchu rozwijającego W. Scherborna

- metoda A i M Kniessów

- metoda R. Labana

- elementy pedagogiki zabawy

- origami

- metoda zadaniowa

Przedszkole współpracuje

• z Rodzicami

• Urzędem Miejskim

• Szkołą Podstawowa nr 7

• Szkołą Muzyczną

• Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej

• Centrum Kultury „Teatr”

• Teatrem Objazdowym Vaśko

• Domem Dziecka

• Domem Pomocy Społecznej

• Przychodnią Zdrowia

• Schroniskiem dla Zwierząt

• Biblioteką Miejską

• Planetarium

• Szkołą Rolniczą

• Policją

• Strażą Pożarną

• Centrum Profilaktyki i Terapii

• Klubem Rotary

• PCK – realizujemy przedsięwzięcia dotyczące zdrowia i zdrowego stylu życia

Copyright by Cybernetyk - Zalecana rozdzielczosc: 1024x768